Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 09.08.2016

Hvordan få til effektiv varetransport i «det nye Oslo»?

6. september 2016 kl. 15:00 - 17:00

Varedistribusjonen i Oslo opplever økende effektivitetsutfordringer. Snart blir sentrum bilfritt og deler av byen vil bli lavutslippssone. Befolkningsveksten i Oslo-området er ventet å være stor i lang tid fremover, noe som betyr økt handel og aktivitet. Samtidig skal klimagassutslippene ned. I dag står godstransport og logistikk for 20-30 prosent av utslippene fra transport i Oslo. Derfor vurderes nye løsninger for varelevering i byen. Hva er og bør disse løsningene være? Vi inviterer til debatt.
Hvilke nye løsninger for varelevering finnes og brukes andre steder?
Hva er et konsolideringssenter?
Og kan transportsykkelen være en del av løsningen?

Vi inviterer til debatt med interessante foredragsholdere:

  • Toril Presttun, fra seksjon for transportplanlegging i Statens vegvesen
  • Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i Oslo Handelsstands forening
  • Karin Fossheim, forsker ved Transportøkonomisk institutt

Vil du dele dette med ditt nettverk?