Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 10.12.2015

Inkludering og ekskludering i et flerkulturelt samfunn

4. april 2016 kl. 10:00 - 10:00

Foredragsholder: Phd. og seniorforsker ved HL-Senteret, Cora Alexa Døving

På tross av over 60 år med informasjon og økende forståelse for menneskerettigheter og anti-rasisme, er hatytringer og rasisme overfor minoriteter i Europa på fremmarsj. Foredraget adresserer spørsmålet ved å se på hvordan rasisme og fremmedfrykt begrunnes, uttrykkes og legitimeres i dagens samfunn. Døving vil også tematisere mer generelle spørsmål knyttet til både samhold og konflikt i et flerkulturelt samfunn, som former for offentlig debatt, verdikonflikter og religion og identitet.

Cora Alexa Døving tok sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo om den pakistanske migrasjonsprosessen i Norge, et tema hun har jobbet med også i senere forskningsprosjekter. Hennes kompetanse omfatter fag som minoritets- og majoritetsrelasjoner i Norge, religion og forandring, multikulturalisme, islam i Europa, migrasjon- og integrasjonsprosesser. Hun har skrevet en rekke vitenskapelige bøker og artikler. Hennes siste bok: ”Hva er rasisme?” ble utgitt i 2015 og er skrevet sammen med sosialantropolog Sindre Bangstad. Hun har også skrevet mange ikke vitenskapelige artikler og bøker – herunder lærebøker for 9. og 10. klasse i kristendom, religion og livssyn.

Etter Cora Alexa Døvings foredrag blir det debatt om hvilke tiltak vi bør forsterke og hvilke nye tiltak som bør iverksettes for å bedre integreringen i Norge både på kort og lengre sikt. Vi har invitert to personer til å innlede debatten:

Akhtar  Chaudhry, tidligere stortingsrepresentant, i dag underdirektør i IMDI – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og 

Fagsjef Bente Sandvig, Ideologi-og livssynsavdelingen i Human-Etisk Forbund, tidligere leder av STL – Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn. Hun satt også i Gjønnesutvalget som utredet forholdet mellom stat og kirke, og var nestleder i Stålsettutvalget som utredet en helhetlig religions- og livssynspolitikk. Bente Sandvig er Human-Etisk Forbunds representant i NGO-forum (Non-Governmental Organization) for menneskerettigheter og nestleder i styret for Holocaust–senteret.

Vil du dele dette med ditt nettverk?