Er støtte til informasjon om norske NGO-ers arbeid god bruk av bistandspenger?

27. mai 2014 kl. 06:15 - 08:00

Sidsel E. Aas, Daglig leder, RORG-samarbeidet
Andrew P. Kroglund, Informasjons- og politikksjef, Utviklingsfondet
Pål Arne Davidsen, Politisk rådgiver Fremskrittspartiet

Ordstyrer:
Kjell Roland, adm. dir., Norfund

Informasjon om bistanden og forholdene i fattige land er viktig for å skape forståelse for situasjonen i disse landene og hvordan norsk bistand virker i praksis. Men det hevdes også at ressursene til informasjon i første rekke brukes til å forsvare interessene til bistandsapparatet og NGO-ene, og at det er et demokratisk problem at staten bruker ressurser på å påvirke velgernes mening om å bevilge mer til bistand. Hva er legitimt informasjonsarbeid og hva bør ikke finansieres av bistandsbudsjettet?

Vil du dele dette med ditt nettverk?