Er det nå eller aldri for E18 Vestkorridoren?

13. mars 2014 kl. 16:00 - 18:00

Etter 10-år med planlegging er utbygging av E18 Vestkorridoren inne i en avgjørende fase. Anbefalingen fra Statens vegvesen legger opp til totalt 12 kjørefelt for bil. Planene har møtt motstand fra flere hold, og vi spør om prosjektet er i tråd med målsettingene for hovedstadsområdet.

Har staten mistet grepet om en samordnet samferdselspolitikk, og hvordan påvirker prosjektet konkurranseforholdet mellom bil, buss og bane? Kan Oslo ta imot denne trafikken, eller flyttes bare køen litt nærmere sentrum?

Vi inviterer til diskusjon og følgende program:

– E18 Vestkorridoren, orientering om pågående planarbeid v/ Knut Glørsen, prosjektleder Statens vegvesen Region øst

– Hva vil utbyggingen av E18 bety for Oslo? v/ Erik Dahl, prosjektdirektør Plan- og bygningsetaten

– Jernbanens rolle i vestkorridoren, kan transportveksten tas på skinner? v/ Anne Marstein, plan- og utviklingsdirektør Jernbaneverket

Vil du dele dette med ditt nettverk?