Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 28.01.2020

Live stream: Effekttariffer til frokost – Alt du trenger å vite om ny prising av ditt strømforbruk

12. februar 2020 kl. 07:30 - 09:00

Du kan også følge denne nettverksfrokosten via TU live stream.

Det er mange syn på hvordan den nye nettleien bør utformes, og en bred energibransje engasjerer seg i debatten. Polyteknisk Forenings energinettverk har som mål å bidra til å bringe fakta inn i samfunnsdebatten. Derfor inviterer vi Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til å snakke om ny utforming av nettleien.

Hva er det de nå har foreslått? Hva kan vi oppnå med en omlegging? Hvordan kan det påvirke deg og meg? Og hvordan påvirker det andre målsetninger på energiområdet?

I denne nettverksfrokosten møter du:
Andreas Bjelland Eriksen, Rådgiver, Reguleringsmyndigheten for energi, NVE

NVE har ansvar for å fremme en samfunnsøkonomisk effektiv produksjon, overføring, omsetning og bruk av energi. Et viktig virkemiddel for å få til dette er en utforming av nettleien som reflekterer kostnadsstrukturen i strømnettet. Andreas jobber med ulike temaer relatert til regulering av strømnettet, blant annet hvordan vi bør prise bruken av og tilknytningen til nettet.

Arrangementet inngår i Energitimen – Polyteknisk Forenings seminarserie om aktuelle tema i energibransjen. Kraftsystemet er dynamisk, sammensatt og stadig i endring. Ny teknologi tas i bruk, nye rammebetingelser kommer inn og eksterne faktorer som klima kan raskt endre grunnlaget for tidligere beslutninger. Selv for de som til daglig jobber med deler av kraftsystemet og fornybar energi kan det være utfordrende å skaffe seg oversikt. Hvordan virker kraftmarkedet? Hva betyr vannrammedirektivet for forsyningssikkerheten? Hvorfor skal EU bry seg med hvordan NVE jobber? Er hydrogen den nye energibæreren? Energitimen hos Polyteknisk Forening gir en saklig og balansert presentasjon av aktuelle tema innen kraft- og fornybarbransjen og er en møteplass for deg som ønsker å utvide din forståelse.

Ferske croissants og kaffe serveres til praten fra kl. 0800.

Du kan også følge nettverksfrokosten via TU live stream.

Velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?