Foto: Rystad Energi, TU, DNV, Forsvaret og FNI Publisert: 18.11.2022

Energisystemenes rolle i sikkerhet og krig

14. desember 2022 kl. 17:30 - 20:00

Polyteknisk Forening, Rosenkrantz’ gate 7, Oslo

Legg møtet inn i Outlook: iCal

Delta på dette arrangementet:

Ikke medlem? Meld deg på dette arrangementet:

Delta fysisk

kr. 200,-

Velkommen til årets julesamling i Polyteknisk Forening!

Hvordan er sammenhengene mellom sikkerhets- og energipolitikk? Hvordan kan energisamarbeidet mellom europeiske stater styrke forsyningssikkerhet og bærekraft? Hvilke sårbarheter skaper dette og hvordan kan vi redusere sårbarhetene? Og hva vil det si for Norge?

Program 17.30-18.30

Presentasjoner

  • Jarand Rystad, CEO, Rystad Energi
  • Anders Romarheim, leder Senter for internasjonal sikkerhet, Forsvarets høgskole

Panelsamtale moderert av Ellen Viseth, journalist, Teknisk Ukeblad, med

  • Mats Rinaldo, Principal Researcher, DNV
  • Torbjørg Jevnaker, forsker, Fridtjof Nansens Institutt
  • Anders Romarheim, leder Senter for internasjonal sikkerhet, Forsvarets høgskole (tbc)
  • Jarand Rystad, CEO, Rystad Energi 

Refleksjon

  • Egil Birkemoe, VP HV Infrastructure, Aker Solutions

Russlands krigføring i Ukraina endrer sikkerhetssituasjonen i Europa og er tett knyttet til energikrisen. Norge og andre europeiske land har bygget energisystemer som delvis er basert på handel og samarbeid mellom stater. Europa har dessuten en betydelig energiimport fra andre regioner, som skyldes at det høye europeiske energiforbruket langt overstiger energiproduksjonen. Muligheten til å utveksle energi mellom landegrensene styrker forsyningssikkerheten og fremmer det grønne skiftet. Samtidig ligger det en sårbarhet i å koble samfunnskritisk infrastruktur til andre stater.

Dette arrangementet er kun for fysisk deltagelse.

Uten mat og drikke duger helten ikke, så du får også fingermat og litt i glasset til den viktige samtalen på scenen og i salen. Tradisjonen tro samles vi rundt punsjebollen for servering av julegløgg fra kl. 17.00 og vi fortsetter praten etter det faglige programmet frem til kl. 20.00.

Hjertelig velkommen til årets julesamling i Polyteknisk Forening!

Vil du dele dette med ditt nettverk?