Energiewende – tysk gjennomføringskraft.

26. februar 2014 kl. 16:00 - 18:00

Energiewende innebærer grunnleggende endringer i Tysklands energiforsyning, med utfasing av atomenergi og fossile energikilder til fordel for en massiv satsning på vind og sol.

Det synes å være bred enighet på tvers av de politiske partiene i Tyskland om et langsiktig mål for Tyskland: landet skal redusere sine CO2-utslipp med 80-95 prosent innen 2050 sammenlignet med nivået i 1990. 80 prosent av strømforbruket skal komme fra fornybare energikilder innen 2050. Etter atomkatastrofen i Japan i 2011 besluttet den tyske regjeringen at alle landets atomkraftverk skal stenges innen 2022.

Med Energiewende gjennomgår Tyskland store endringer i kraftsystemet. Mindre og desentraliserte kraftanlegg basert på sol og vind etableres, gasskraftverk blir ulønnsomme, markedet drives ikke i like stor grad av de store aktørene, og systemoperatøren har større vansker med å drive kraftsystemet i momentan balanse.

Tyskland ser nå ut til å nå sine fornybarmål, men har samtidig flere utfordringer knyttet til store kostnader, nettkapasitet og momentan balanse i kraftsystemet og manglende energilagringsmuligheter.

Den nye regjeringen Merkel ønsker nå en langsommere utvikling, mindre subsidier, innføring av kapasitetsmekanismer og mer energieffektivisering. Hva har skjedd? Hva vil skje? Er ikke Tyskland et fornybarforbilde lengre?

Innledning ved møteleder Tor Egil Hodne, Statnett, Brussel: Status for Energiewende. Et tilbakeblikk: Hva er oppnådd? Hvilke tiltak vil Tyskland prioritere i sin politikk nå?

1. Nettutfordringer i Tyskland. Kraftsystemplanlegging og behovet for momentan balanse i det europeiske kraftsystemet. Uregulerbar kraftproduksjon og utfordringer. Gerard Doorman, Statnett. Presentasjon Doorman

2. Hva skjer når vinden stilner i Europa? Behovet for energifleksibilitet og kapasitetsmarkeder i det Nord-Europeiske kraftmarkedet. Vannkraft som balansekraft. Ånund Killingtveit, NTNU /CEDREN. Presentasjon Killingtveit

3. Statkrafts erfaringer fra det tyske kraftmarkedet. Potensiale og muligheter for salg av kapasitet og balansetjenester fra Norge til Tyskland. Steinar Bysveen, Statkraft. Presentasjon Bysveen

Debattleder: Tor Eigil Hodne, Statnett

 

Vil du dele dette med ditt nettverk?