Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 05.09.2016

Energidag på Høgskolen i Oslo og Akershus, avd. for ingeniørutdanning

3. november 2016 kl. 07:45 - 17:00

Energi – Det grønne skiftet, quo vadis? Smarte hoder skaper fremtidsmuligheter
Hvorfor trenger industrien smarte hoder?
(Quo vadis = hvor går du)

Dette er dagen hvor studenter og industrien møtes og retter fokus på realfag, teknikk og muligheter:
• Hvordan ser fremtiden ut for norsk petroleumsvirksomhet?
• Hvilke utfordringer ser industrien for seg?
• Hvordan anvendes ulike fag og fordypningstema i industrien?
• Hvilke kompetanseutfordringer sees i horisonten innenfor de ulike fagene?
• Hvilke IT og datautfordringer er det i industrien?
• Hvorfor skal skarpe hoder med realfagskompetanse satse på olje- og gassindustrien?

Påmelding

Påmelding hos NPF

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
|  Gjermund Våge  |    Anne K. Knausgård   |   Kristine Gjessing   |

 

 

Vil du dele dette med ditt nettverk?