Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 19.02.2015

Energi og utvikling – en felles plattform

20. april 2015 kl. 06:00 - 07:30

4. og siste møte i serien «Energi og utvikling» der vi vil diskutere ulike problemstillinger knyttet til energi og utvikling i Afrika.

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero har nylig fått gjennomført en studie om energiutfordringene i Afrika sør for Sahara: Hvordan kan man best sikre energitilgang til de fattigste i samfunnet, hvilke alternativer står man overfor, hvordan kan man få realisert de beste alternativene og hva kan Norge gjøre? Utredningen danner grunnlag for hvordan utviklings- og klimapolitikken sammen med øvrige norske investeringer og relevante næringspolitiske virkemidler bør innrettes for å bygge bro mellom klima og utviklingshensyn.

Fri adgang. Lett servering. Påmelding til: paamelding@norfund.no

Vil du dele dette med ditt nettverk?