En mer handlekraftig forvaltning?

22. oktober 2014 kl. 15:00 - 17:00

Gjørv-kommisjonen har pekt på manglende gjennomføringsevne som et grunnleggende problem i norsk forvaltning. Det jobbes nå med å forbedre lederopplæringen. Kan en mer systematisk satsning på strategikompetanse og langsiktighet styrke gjennomføringskraften?

Foredrag og debatt!

Vil du dele dette med ditt nettverk?