Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 18.02.2016

En idédugnad for en integrert by

10. mai 2016 kl. 15:30 - 15:30

Innvandring og integrering er et stadig mer aktuelt tema i samfunns-planleggingen, og Europa preges i stadig større grad av mennesker på vandring. Høsten 2015 diskuterte vi endringer i befolkningssammen-setningen i Osloregionen. Da med fokus på boligspørsmål og segregasjon. Nå følger vi opp med en idé- og kunnskapsdugnad!

I løpet av vinteren og våren 2016 ønsker vi innspill fra medlemmer og andre med kunnskap om hva som kan bidra til god integrering i hovedstaden. Hvilke fysiske grep må tas for å redusere segregasjon i byen? Hvordan kan vi hjelpe flyktninger å bosette og integrere seg? Kan Oslos offentlige rom utformes og aktiveres slik at de fungerer som inkluderingsarenaer? Hva kan vi som planleggere bidra med? Hvem andre bør vi lytte til? Hvem forsker på dette?

Møtet tar utgangspunkt i tilbakemeldingene vi får de neste månedene, og innledere vil annonseres senere. Målet er å gjøre møtet til et verksted som resulterer i konkrete forslag.

Send innspill på e-post til ingeborg.ao@gmail.com
Merk e-posten «Idédugnad for en integrert by».

Vil du dele dette med ditt nettverk?