Elektronisk pasientjournal (EPJ)

14. januar 2014 kl. 16:00 - 18:00

Hva slags systemer finnes i Norge og internasjonalt, og hva velger Norge for veien videre?Vi ønsker å sette fokus på EPJ som system, hva det er og hva det kan være, hva slags typer som fins, hvilke behov de fyller og hvilke konsekvenser de har for klinisk praksis. Fra Helsedirektoratet får vi en oppdatering på hva som skjer i forbindelse med «En innbygger, en journal». Vi får også en oppdatering og demonstrasjon av ”Kjernejournal”.

Dørene åpner kl 16:30, og det blir enkel servering i forkant av møtet.

Kip Webb: Managing Director, Accenture Global Clinical Services
– International trends, what types of systems are used and in what direction will EPRs develop in the future

Arild Faxvaag: Overlege på Revmatologisk avdeling på St.Olavs, Universitetsklinikken i Trondheim. Førsteamanuensis i helseinformatikk og leder av Norsk senter for elektronisk pasientjournal ved NTNU.
– EPJ, fra dokumentasjonsverktøy til prosess-støtte

Christine Bergland: Divisjonsdirektør for eHelse og IT i Helsedirektorate
– Status og mål for Kjernejournal og «En innbygger, en journal» og demo av Kjernejournal

 

Vil du dele dette med ditt nettverk?