Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Foto: TØI, Tore Kristiansen/VG, Universitetet i Oslo Publisert: 21.10.2021

Elektrifisering av flytrafikken

28. oktober 2021 kl. 08:30 - 09:30

Digitalt og fysisk i studio hos Polyteknisk Forening. Lenke til pålogging sendes i egen e-post.

Før pandemien tilsvarte klimagassutslipp fra alt flydrivstoff til sivile formål solgt på norske lufthavner om lag 5 prosent av Norges samlede utslipp, omlag 2,8 millioner tonn CO2. I store deler av landet er kortbanenettet en svært viktig infrastruktur, og flyene som trafikkerer dette nettet må skiftes ut i løpet av de neste 10-15 årene. Kan elektriske fly bidra til et godt og bærekraftig transporttilbud i distriktene?

I en rapport som Avinor og Luftfartstilsynet overleverte til Samferdselsdepartementet i fjor konkluderes det med at Norge har mange gode forutsetninger til å være en testarena for elektriske fly, blant annet på grunn av rikelig tilgang på fornybar energi. Det fremheves også som viktig at Norge går foran i utviklingen av slike fly for å sikre at de blir tilpasset norske værforhold og det norske kortbanenettet.

  • Hvilke teknologiske muligheter finnes for å elektrifisere lufttrafikken på kortbanenettet?
  • Hvilke løsninger vil være mest gunstige med tanke på utnyttelse av norske konkurransefortrinn og etablering av arbeidsplasser i Norge?
  • Hva kan gjøres for å legge til rette for innovasjon som er fordelaktig for norske forhold?

I panelet:

  • Inga Marie Ydersbond, Transportøkonomisk institutt
  • Olav Mosvold, leder for Klimapanelet i Avinor
  • Allan Dahl Andersen, førsteamanuensis innen innovasjonsteori og energipolitikk ved Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur, Universitetet i Oslo
  • Programleder er Hanne Cecilie Geirbo, førsteamanuensis ved Institutt for informasjonsteknologi, OsloMet og styremedlem i PF Energi

Du kan stille spørsmål i forkant via @polyteknisk i sosiale media.

Medlemmer av Polyteknisk Forening er velkomne til å delta fysisk. Påmeldte til digital deltagelse får tilsendt lenke til pålogging i forkant.

Croissants og kaffe serveres til praten fra kl. 0800.

Velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?