Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 06.01.2015

Elbiler – en del av løsningen, eller et problem for byene?

12. februar 2015 kl. 16:00 - 18:00

Referat PFmøte elbil 12feb 2015

Presentasjon Guri Melby 120215
Presentasjon Lasse Fridstrøm
Presentasjon Christina Bu
Presentasjon Bård Norheim

Norge har satset på å øke andelen elbiler ved å innføre en rekke insentiver som blant annet avgiftslettelser, tilgang til kollektivfelt og gratis parkering. Dette har gitt en stor økning i antall elbiler på veiene, fra omkring 5000 elbiler i 2012 til over 35 000 i oktober 2014. Mange mener at satsingen er riktig for å kunne fase ut biler med fossilt drivstoff, og at elbilene er viktige for å få ned utslippene i byområdene.

Flere er imidlertid kritiske til subsidieringen av elbiler og mener at fulle kollektivfelt, gratis parkering og ufordelaktig subsidiering av elbil kontra andre trafikanter skaper nye utfordringer for byene.

Vi inviterer til diskusjon og stiller følgende spørsmål: Er elbiler egentlig miljøvennlig? Bør vi fortsette å subsidiere elbil framover? Er satsingen på elbiler det rette for å skape miljøvennlige byer? Eller gir elbilsatsingen bare nye utfordringer for byene?

Program:

  • Hvorfor og hvordan vil Oslo prioritere elbil i fremtiden? v/ Guri Melby, Byrådsleder for miljø og samferdsel, Oslo kommune
  • Hvem er elbilistene, og hvorfor er fordelene fortsatt viktige? v/ Christina Bu, Generalsekretær i Elbilforeningen
  • Hvorfor er elbil god miljøpolitikk? v/ Lasse Fridstrøm, forsker I TØI
  • Er elbil løsningen for byområdene? v/ Bård Norheim, daglig leder Urbanet Analyse

Pizza fra kl. 16:30.

Vil du dele dette med ditt nettverk?