Ekstraordinær generalforsamling og møte om religiøs sameksistens i multikulturelt samfunn

4. februar 2013 kl. 11:00 - 11:00

Vi innkaller til ekstraordinær generalforsamling. Dagsorden:

    1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
    2. Vedtektsendring (gamle vedtekter og nytt vedtektsforslag – se vedlegg)Umiddelbart etter ekstraordinær generalforsamling:
      Religiøs sameksistens i et multikulturelt samfunn sett fra muslimsk side. Foredragsholder: Ph.d. Lena Larsen, prosjektleder UiO.

Vil du dele dette med ditt nettverk?