Eierstyring og eierskifte

27. februar 2013 kl. 16:00 - 18:00

Hvilke rolle kan styre ha der lederrollen og/eller eierrollen ivaretas av samme familie/person?

Hvilke fordeler og ulemper er det for næringsvirksomheten når eierrollen og lederrollen ivaretas av samme familie/person?

Hvordan sikre god eierstyring og relevant oppgavefordeling mellom ledelse, styre, eier og eierfamilien ved eierskifte og generasjonsskifte?

Prosjektleder Geir Samdal i Eierskiftealliansen, Nina Solli styreleder i Eierskiftealliansen og regiondirektør i NHO Oslo og Akershus, adm. dir. og eier Birgitte Hegna , Sisu Produkter AS og eier Hans Holth Mustad, Mustad AS.

Samarbeidsmøte med Eierskiftealliansen i Oslofjordregionen.

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for Eierskiftealliansens og PFs medlemmer.

Vil du dele dette med ditt nettverk?