Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 22.12.2016

Effekttariffene kommer – hvordan vil smarte målere påvirke strømregningen din?

28. februar 2017 kl. 16:00 - 16:00

Innen 1. januar 2019 skal alle strømkunder i Norge ha automatiske strømmålere (AMS). Dette muliggjør effekttariffer, hvor nettleien blir satt etter forbrukstopper, og ikke energiforbruk som i dag. Forbedret forbruksfleksibilitet var hovedgrunnen til vedtaket om innføring av smarte målere. Et endret forbruksmønster er ment for å dempe forbrukstoppene i strømnettet, spare miljøet gjennom lavere totalt forbruk og bedre utnyttelse av nettet. NVE vurderer nå regelverket for tariffering av nettleien for å få en mer riktig fordeling av kostnader og samtidig gjøre tarifferingen forståelig for strømkundene.

Smarte målere og effekttariffer har vært ønsket både fra NVE og kraftbransjen for bedre å kunne utnytte dagens infrastruktur og senke kostnader knyttet til opprusting av strømnettet. Bytte av målere innebærer også en betydelig investering. Dette er en kostnad som i sin helhet blir lagt på forbrukerne ved økt nettleie over flere år.

Det kan stilles spørsmål om effekttariffer virkelig vil påvirke forbrukernes adferd på en måte som rettferdiggjør nettinvesteringene? Vil prissensitiviteten og forståelsen blant forbrukerne være stor nok til å påvirke måten vi bruker strøm på? Vil vi se lavere energiforbruk med tilhørende miljøeffekt? Eller vil vi se tarifferinger som går hardt utover elbileiere, plusskunder og andre miljøbesparende tiltak?

PF Energi tar debatten!

Innledere

Linn Renée Naper – Trøndelag Forskning og Utvikling
Arvid Bekjorden – DEFO (Distriktenes energiforening)
Vidar Kristoffersen – Norgesnett/Smart Energi Hvaler

Vil du dele dette med ditt nettverk?