Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 23.11.2015

Digital sårbarhet

7. desember 2015 kl. 17:00 - 17:00

Digital sårbarhet settes igjen på kartet.  Kriminalitet, ekstremvær, mellomstatlige konflikter og ulykker kan lamme samfunnet og næringslivets infrastruktur som er styrt og overvåket digitalt. Det er 15 år siden vi hadde en slik sårbarhetsanalyse og mye har skjedd på denne tiden.
Vår digitale hverdag medfører en rekke utfordringer blant annet knyttet til personvern, rettssikkerhet, samfunnssikkerhet og kriminalitetsbekjempelse. Nå vil vi se på utviklingen og høre sentrale myndigheters vurderinger av informasjonsinnhenting og bearbeiding for å kunne forebygge.
Sårbarhetsutvalget overleverer sin rapport 30. november, vi tar debatten.

Med oss har vi:

Sårbarhetsutvalgsleder professor Olav Lysne: Konklusjoner fra analysen og anbefalinger.
Direktør Kjetil Nilsen, Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Norges infrastruktur, sårbarhet, hva må prioriteres?
Direktør Håkon Grimstad, Norsk Helsenett, Nytt journalsystem for informasjonsdeling, nye muligheter og utfordringer?
Direktør  Håkon Haukaas, Kripos, Overvåkning, hacking/datakriminalitet, samarbeid på tvers av landegrenser?
Direktør Cecilie Daae, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Se utvalgets mandat

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og er det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. Direktoratet er nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ansvar på samfunnssikkerhet omfatter nasjonal, regional og lokal sikkerhet og beredskap, brann- og elsikkerhet, industri- og næringslivssikkerhet, farlige stoffer, og produkt- og forbrukersikkerhet. DSB har ansvar for Sivilforsvaret.
Norsk helsenett gir en sikker digital arena for alle aktører i helsesektoren, der personopplysninger og pasientinformasjon kan utveksles på en trygg og lovlig måte. Kunder og medlemmer omfatter alle helseforetakene, de private sykehusene, alle landets kommuner, alle fastleger og en rekke andre helseaktører og ulike tredjepartsleverandører.

Kripos – den nasjonale politienheten for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet.

Vil du dele dette med ditt nettverk?