Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 02.12.2014

Det psykiske helsevern og kriminalomsorgen

2. februar 2015 kl. 11:00 - 13:00

Randi Rosenqvist vil snakke om skjæringspunktet mellom det psykiske helsevern og kriminalomsorgen. Hun sier: – Det er ikke slik at mennesker enten er ”syke eller slemme”, de er ofte begge deler og dette får konsekvenser både for utilregnelighetslovgivningen og for psykiatriske behandlingsmuligheter i fengsel og på sykehus.

Randi Rosenqvist har vært psykiater i mange år og arbeidet i grenseoppgangen mellom psykiatri og straffesakskjeden som overlege på en Regional sikkerhetsavdeling, som leder for Den rettsmedisinske kommisjon, og nå seniorrådgiver/psykiater ved Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Det er ingen påmelding til PF Seniors møter

Vil du dele dette med ditt nettverk?