Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 26.08.2015

Det norske forsvar – kan Putin redde det?

7. desember 2015 kl. 11:00 - 13:00

Foredragsholder: Jacob Børresen, flaggkommandør med bred erfaring fra Forsvaret og god forståelse av forsvarspolitikk. I dag skribent, etterspurt foredragsholder og konsulent.

Den neste langtidsplanen for Forsvaret er under arbeid i Forsvarsdepartementet. Som det tydelig framkommer av Forsvarssjefens fagmilitære råd: Dersom Regjeringen velger å videreføre flate, inflasjonsjusterte 2015-budsjetter, eller legger opp til en budsjettbane for neste planperiode basert på 0,5 prosent reell årlig økning – som er de to budsjettbanene forsvarssjefen har fått i oppdrag å forholde seg til – har den i realiteten valgt å avvikle Forsvaret som et troverdig og relevant nasjonalt forsvar. Men den kan også velge å følge forsvarssjefens anbefaling og øke budsjettrammen slik at et nasjonalt forsvaret lar seg opprettholde. Spørsmålet er: hvorfor skulle Regjeringen gjøre det? Er truslene mot Norges sikkerhet og interesser av et slikt omfang og en slik art at det rettferdiggjør så store investeringer i militære styrker? Og ville et lite norsk forsvar uansett kunne være relevant dersom Norge skulle bli angrepet? Hvordan skulle et slikt forsvar i tilfelle se ut, hva slags kapasiteter ville det være riktig å prioritere? Kort sagt: På hvilken måte er det egentlig militære styrker bidrar til den overordnede målsettingen med småstaten Norges forsvar: å forhindre krig i vår del av verden?

Vil du dele dette med ditt nettverk?