Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 23.02.2016

«Dele på bilen – hvordan kan det påvirke våre reisevaner?»

7. juni 2016 kl. 15:00 - 17:30

I år gjør NVTF en liten vri på sommerforedraget: det blir Veterantrikketur fremfor Oslofjordbåttur. Vi starter kl. 17 med fagmøte. Vi skyver den store matlysten til etter foredraget og spiser om bord på trikken i hyggelig selskap.

DELE PÅ BILEN – HVORDAN KAN DET PÅVIRKE VÅRE REISEVANER?

Delingsøkonomi er blitt et hett tema i samfunnsdebatten. Ny teknologi gir uante muligheter for å koble folk direkte enten det er for salg, utleie eller samkjøring.

Beskrivelse

Det har vært stor debatt om utfordringer som slike uregulerte delingssystemer fører med seg. Tilgjengelighet via digitale plattformer med ulike apper er mange, og det tilbys både bil og samkjøring på reisen.

  • Hvilke muligheter kan det bety for transportsektoren?
  • Kan vi utnytte kapasiteten i vegnettet bedre?
  • Kan vi redusere bilholdet?
  • Kan vi redusere arealbehovet til parkering?
  • Er dette veien til et mer bærekraftig transportsystem eller bare en ny form for svart økonomi?

Vi vil ikke debattere skatt og økonomi, men ha fokus på potensialet for bedre utnyttelse av transportsystemer og arealer.

Vi har utfordret Jenny Skagestad, rådgiver på transport i Zero, til å snakke om hvordan økt bruk av samkjøring og bildeling kan bli viktig tiltak på veien mot lavutslippssamfunnet.

Etter fagprogrammet inviterer vi til sosialt samvær og bytur med veterantrikken der vi serverer et lett måltid. Jenny vil være tilstede for å kunne svare direkte på spørsmål.

Tid: tirsdag 7. juni 2016 kl. 17.00 – 19.30

Påmelding innen: 30. mai 2016 (begrenset antall plasser)

Vil du dele dette med ditt nettverk?