Dagens møteformer – et hinder for produktiviteten?

8. oktober 2014 kl. 15:00 - 17:00

Møter er vår tids største virksomhet, men kanskje også vår største tidstyv. Minst ¼ del av tiden vi arbeider, går med til møter. For ledere kan andelen være opp mot hele 80 %!

Marianne Hauan Molstad, direktør Bufetat, senter for administrasjon og utvikling
Tone Aarum Sæter, seksjonssjef Bufetat, senter for administrasjon og utvikling
Bård Brende, siviløkonom og teatersportutøver
Annar Aasheim, daglig leder Kompetaseunion

Du vil også bli presentert konkrete metoder og verktøy, som du umiddelbart kan ta i bruk i egne møter, eller i opplæringssammenheng i det daglige arbeidet.

Kjell A Nordstrøm sammenligner i sin bok, Karaoke Kapitalismen, kunnskap med bensin på en bil. Full tank gir ikke fremdrift dersom det ikke er gnist på pluggene. Det er i møter vi skal gi hverandre håp og tro, bli engasjert og ”få gnisten” på nytt. Men er det slik i praksis?

En større undersøkelse forteller bl.annet at;
•96 % mener at det er for mange ineffektive møter: avdelingsmøter, budsjettmøter, personalmøter, ledermøter, impulsmøter; dette må vi diskutere sammen, gigantmøter; jo flere vi er sammen…
•Over 50 % ønsker seg høyere aktivitet og engasjement i møtene
•Over 40 % mener at det sjelden blir tatt så klare konklusjoner i møtene at de egner seg for oppfølging

Vil du dele dette med ditt nettverk?