Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 09.11.2018

Cybersikkerhet i kraftbransjen

28. november 2018 kl. 16:00 - 18:00

Kraftsektoren gjennomgår en rivende digitalisering. Alle oppgaver som kan automatiseres og digitaliseres frigjør store ressurser for aktørene.  Samtidig som dette effektiviserer norske bedrifter i kraftbransjen, åpner man seg opp for sårbarheter. Avhengigheten av IKT i samfunnet, næringslivet og privat sammenheng er stor og økende. IKT utgjør nå grunnmuren for all samhandling på tvers av sektorer.

Denne utviklingen har gjort IKT og cybersikkerhet til en strategisk sikkerhetsutfordring. Infrastrukturen som ligger til grunn for at tjenestene fungerer, har blitt kritisk for at samfunnet skal fungere normalt. Den raske utviklingen av IKT-teknologi fører til rask endring og fornyelse av eksisterende digitale løsninger. Ved både tilsiktede (kriminalitet, terror, spionasje) og ikke-tilsiktede hendelser (ulykker, naturhendelser) er det behov for å beskytte informasjonen og sørge for at våre nettverk og systemer er sikre og stabile til enhver tid.

Kommunikasjonen mellom data og kontrollsystemer skjer i stor grad over internett. Hva er trusselbildet for kompromittering av styringssystemene i kraftsystemet?  Stuxnet viste hvordan målrettet cyberangrep kan benyttes for å ta ut spesifikke mål. Også i senere tid har vi sett målrettede angrep. Kan for eksempel hackingen av kraftnettet i Ukraina skje i Norge? Er det muligheter for at sensitiv informasjon om bedrifter og kraftanlegg kommer på avveie? Har vi ressurser og kunnskap til å forebygge målrettede angrep?

PF Energi tar debatten!

Deltakere i panelet

– Bente Hoff, fungerende avdelingsdirektør for Cybersikkerhet i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

– Janne Merete Hagen, Sjefingeniør, Seksjon for Beredskap i Norsk Vassdrags- og energidirektorat (NVE)

-Per Morten Sandstad, Information Security Consultant, Threat Intelligence fra mnemonic

Vil du dele dette med ditt nettverk?