Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 19.01.2018

Cybersikkerhet – implikasjoner for samfunnet og demokratiet

8. februar 2018 kl. 13:00 - 15:00

PST og Etterretningstjenesten mener digitale angrep er den mest sannsynlige trusselen mot Norge. Konsekvensene av angrep er ikke bare tyverier av brukeropplysninger som identitetstyveri eller kredittkortsvindel. Vi kan også risikere sammenbrudd i finansmarkeder, kraftverk som slutter å fungere eller hackede biler som forårsaker kollisjoner.

Hvor flinke er vi på å beskytte oss i forhold til andre land – tar vi cybersikkerhet på alvor? Eller er vår nasjonale sikkerhet truet?

Velkommen til møte med to av Norges ledende eksperter på området.

Innledere

Stewart Kowalski Stewart Kowalski er professor i informasjonssikkerhet ved NTNUs Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, studieprogramleder for NTNUs studier innen informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, tilknyttet NTNUs Center for Cyber and Information Security og medlem av Joint Task Force for Cybersecurity Education sitt Global Advisory Board.
Karsten Friis Karsten Friis er seniorrådgiver og leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Han er Cand. Polit. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og har mastergrad i internasjonale relasjoner fra London School of Economics. Friis har tidligere arbeidet for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i Serbia, Montenegro og Kosovo, samt for Forsvaret i Oslo og i Kosovo. Friis er ekspert på sikkerhets- og forsvarspolitikk, internasjonale militære operasjoner, sivil-militære relasjoner, cybersikkerhet og politisk utvikling vest på Balkan.

Presentasjoner

Vil du dele dette med ditt nettverk?