Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Foto: CLIMIT, Aker Carbon Capture, DNV, Storegga, Privat, Dnb, NTNU, Bellona Publisert: 25.04.2023

CO₂-lagring: Hva skjer i Norge og Europa?

8. juni 2023 kl. 12:00 - 15:00

Fysisk i Polyteknisk Forening

CCUS Norge og Polyteknisk Forening har gleden av å invitere til årets rundebord i CO-lagringsforum for alle som er interessert i verdikjeden for lagring av CO. Vi samler bransjen, forvaltningen og organisasjonene til å dele kunnskap og diskutere rammer og prioriteringer fremover.

Her møter du de ledende aktørene i pågående prosjekter og du får også ta del i samtalene om hvordan Norge skal sikre sin posisjon som ledende lagernasjon i Europa.

Eva Halland, MD, CarbonGeo and Hanne Rolén, Head of Sustainability, Aker Carbon Capture
Introduction

Tonje Eilertsen, seniorrådgiver, and Bjørn A. Christensen, sjefingeniør, Norwegian Environment Agency
Injection-and storage permit for CO₂. Framework and requirements for monitoring and for post- operation of CO₂ storage

Jørg Aarnes, Global Lead Hydrogen & CCS, DNV
Benefits of CO₂ Storage Site Certification. Plan for update of guidance documents to the EU Directive on CO geological storage

Raquib Ahmed, Geologist, Wintershall Dea
CO₂ monitoring strategy

Catherine Witt, Head of Technical, Storegga
Sharing from the UK and US CCS  projects

Roundtable discussion

Volker Oye, Department Head of Applied Seismology, NORSAR
Seismicity monitoring for optimised large-scale CO₂ storage operations

Philip Ringrose, Professor Geoscience, and Martin Landrø, Professor Geophysical Forecasting, NTNU
Next generation monitoring for future CO₂ stores

Jan Erik Berre, SVP Ocean Industries/ Energy Transition Solution, DNB
Financing of CO₂ storage

Roundtable discussion


Olav Øye, Senior Adviser Industry, and Eivind Berstad, Senior Advisor CCS, Bellona

Takeaways from today and from Bellona´s CCUS roundtable in May

Eva Halland, MD, CarbonGeo and Hanne Rolén, Head of Sustainability, Aker Carbon Capture
Wrap-up and next steps

Dette arrangementet er kun for fysisk deltagelse. Arrangementet er gratis for medlemmer av CCUS Norge og medlemmer av Polyteknisk Forening.

CCUS Norge er en ikke-kommersiell medlemsorganisasjon, og målet er å bygge kompetanse og dele erfaringer om miljø- og ressurseffektiv fangst, bruk og lagring av CO. Foreningen er ikke-kommersiell og vitenskapelig orientert, og skal bidra til et bedre klima og grønne arbeidsplasser. CCUS Norge skal kartlegge og sette i gang felles prosjekter, og fungere som et nasjonalt kompetansesenter. CCUS Norge har som mål å bygge kompetanse og dele erfaringer om miljø- og ressurseffektiv fangst, bruk og lagring av CO. I dag har nettverket 50 medlemmer som representerer industribedrifter, energibedrifter, teknologileverandører, transport- og lagringsaktører, forskningsbedrifter og akademia.

Polyteknisk Forenings medlemsnettverk for CO-håndtering fremmer kunnskap om fangst, transport, bruk og lagring av CO som nødvendig klimateknologi globalt, og som grønn vekstmulighet for Norge. Foreningen samler tekniske, kommersielle, juridiske, finansielle og politiske miljøer til en felles plattform for dialog og nytenkning rundt den norske bransjen for CO-håndtering. Polyteknisk Forening er tverrfaglig, uavhengig og ideell og publiserer også podcastserien #PolyPod og videoserien #PolyWeb, med til sammen over 165000 nedlastinger.

Ta gjerne kontakt med leder for CCUS Norge Forum for CO-lagring og styret i PF CO₂-håndtering ved spørsmål om samlingen.

Velkommen til årets rundebord i CO-lagringsforum!

Vil du dele dette med ditt nettverk?