CCS – hva skjer?

17. september 2014 kl. 15:00 - 17:00

Uten CO2-fangst og lagring er ikke målsettingene om utslippsreduksjon av klimagasser forenlig med fortsatt bruk av olje, kull og gass.

Hvilke utfordringer møter de anleggene som har CCS i dag, og hva skal til for at dette blir en utbredt metode for utslippsfri bruk av fossile energikilder?

Vi ønsker å forstå de nødvendige fremskrittene i teknologiutviklingen, og hvilke muligheter Norge som oljenasjon har til å bidra til å løse denne utfordringen.

Hva har skjedd og vil skje etter at fullskalaprosjektet på Mongstad ble skrinlagt? Hva sier forskerne, og hvilke muligheter har de kommersielle aktørene til å lykkes innenfor dette området. Finnes det håp for en klimavennlig industri? Er det politikk, økonomi eller teknologi som er den store barrieren?

Innledere:

Norge som bidragsyter til vellykket CO2 fangst og lagring? v/Tore Amundsen, Gassnova

Hvordan kan olje- og gassindustrien overleve i en klimavennlig fremtid? v/Olav Skalmeraas, Statoil.

Er lønnsom fangst og lagring i prosessindustrien mulig? v/ Liv – Margrethe Bjerge, Norcem

Den teknologiske utviklingen v/ Espen Olsen, NMBU.

Møteleder: Anette Norskog fra Norsk Energiforening

Presentasjon Tore Amundsen, Gassnova

Presentasjon Olav Slameraas, Statoil

Presentasjon Espen Olsen, NMBU

Presentasjon Liv-Margrethe Bjerge, Norcem

Vil du dele dette med ditt nettverk?