Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 09.10.2015

Obligatorisk vaksinering i Norge?

6. november 2015 kl. 07:00 - 09:00

Folkehelseinstituttet (FHI), Polyteknisk forening (PF LM/Helse), og Norsk selskap for farmakologi og toksikologi (NSFT) inviterer til frokostmøte!
(Frokost serveres fra 8-8.30)

Arbeiderpartiet har nå vedtatt at de går inn for obligatorisk meslingvaksine som et prøveprosjekt i Oslo. I den anledning er det et behov for å se nærmere på fordeler og ulemper forbundet med obligatorisk vaksinering.

Vaksiner er et stadig tilbakevendende tema i media. I medisinske kretser blir vaksinasjon sett på som et av historiens mest vellykkede folkehelsetiltak. Likevel er det rapporterte bivirkninger som får mest fokus i media. Hvordan skal vi veie risiko for eventuelle bivirkninger opp mot nytteeffekten – for individet og for befolkningen? Hva skal veie tyngst – enkeltindividets rett til selv å bestemme eller en best mulig beskyttelse av befolkningen? Er tvang i det hele tatt mulig, eller ønskelig?

Program
8.30 Velkommen ved forskningssjef Jørn A. Holme, PF LM og NSFT
Hvorfor vaksinerer vi? Det norske barnevaksinasjonsprogrammet. (15 min) Fagdirektør Hanne Nøkleby, Folkehelseinstituttet.
Selvbestemmelse eller samfunnsplikt? Kan man pålegges en vaksine? (15 min) Professor Jan Helge Solbakk, Senter for medisinsk etikk, UiO.
Juridiske aspekter knyttet til vaksinering. (5-10 min) Stipendiat Anne Kjersti Befring, Institutt for offentlig rett, UiO.
Regjeringens vaksinepolitikk. (5-10 min) Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen (Frp), Helse- og omsorgsdepartementet.

Debatt: 
Paneldeltagere: Smitteverndirektør John-Arne Røttingen, Folkehelseinstituttet, journalist Ingeborg Senneset, representant fra Oslo Arbeiderparti, statssekretær Cecilie Brein-Karlsen, professor Jan Helge Solbakk og Stipendiat Anne Kjersti Befring.
Spørsmål og kommentarer fra salen.

Vil du dele dette med ditt nettverk?