Bolig- og bankkrise i Norge?

18. november 2013 kl. 16:00 - 18:00

De senere årene har mange land (herunder Danmark) opplevd bolig- og bankkriser som en i forkant så på som utenkelige. Selv om de økonomiske utsiktene fortsatt ser lyse ut i Norge, så advarer stadig flere mot sårbarheten fra de høye boligprisene og gjeldsnivåene. Hva kan gå galt, og hva ville blitt konsekvensene for husholdninger, banker og bedrifter?

Hovedinnlegg: Direktør Morten Baltzersen, Finanstilsynet. Presentasjon

Paneldeltakere:

Siviløkonom og redaktør Trygve Hegnar, Kapital

Sjefstrateg Peter Hermanrud, Swedbank First Securities

Ordstyrer: Seniorøkonom i Swedbank First Securities Øystein Børsum, leder PF Samfunnsøkonomi

Vil du dele dette med ditt nettverk?