Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 01.07.2021

#PolyBok: Bokbad med Geir Hønneland

1. september 2021 kl. 16:00 - 17:00

I dette digitale bokbadet møter du forfatteren av «Blue Governance in the Arctic and Antarctic», Geir Hønneland, som er generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.

Boken handler om forvaltningen av våre felles fiskeriressurser i nord – og tar opp betydningen av føre-var-prinsippet, sertifisering og myndighetskontroll på tvers av farvann og territorialgrenser.

Geir Hønneland vil samtale med Hedda Langemyr, daglig leder i UTSYN Forum for utenriks og sikkerhet samt styreleder i PF Samfunnssikkerhet.

Du får anledning til å kjøpe et signert eksemplar av boken med 50% rabatt, ved å sende e-post til forfatteren gh@nhc.no.

Du kan stille spørsmål i forkant via @polyteknisk i sosiale media eller underveis i direktesendingen.

Påmeldte til digital deltagelse får tilsendt lenke til pålogging i forkant.

Velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?