Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 18.03.2019

Bilfritt Oslo sentrum

6. mai 2019 kl. 06:30 - 08:00

Oslo kommune har følgende visjon om et bilfritt byliv:

Oslo er i ferd med å bli en grønnere og mer levende by. Det skal bli plass til mer liv i gatene og flere hyggelige møteplasser. Gjennom programmet Bilfritt byliv vil Oslo kommune aktivisere flere områder i byen og bidra til økt byliv i sentrum.

Du møter noen av de fremste eksperter og visjonærer på byutvikling som belyser temaet fra ulike vinkler:

  • Bjørnar Sølvik-Jensen, Kommunikasjonsrådgiver, Bymiljøetaten i Oslo kommune: Kommunens prosjekt om et bilfritt Oslo sentrum og om mulige veier videre.
  • Oddrun Helen Hagen, Forsker, Transportøkonomisk institutt: Utviklingstrekk knyttet til bilfritt Oslo sentrum og vise til erfaringer fra andre storbyer.
  • Sarah Malling, Fagsjef fremkommelighet, Ruter: Ruters opprustning av transportinfrastruktur i, fra, til og gjennom Oslo sentrum – og om hvordan planene påvirkes av færre biler i Oslo sentrum
  • Jon Anders Henriksen, Næringspolitisk direktør, Oslo Handelsstands Forening: Handelsstandens erfaringer med bilfritt byliv og dele tanker om fremtidige utviklingstrekk.

I dette frokostmøtet spør vi:

  • Hvilke fordeler og ulemper har et bilfritt sentrum for innbyggerne i sentrum og byen ellers, herunder sentrums tilgjengelighet og attraktivitet?
  • Hvilke erfaringer kan høstes fra andre byer?
  • Hvilke tiltak planlegges eller bør planlegges for å realisere denne visjonen, med bysykler, kollektiv transport og parkeringshus som noen mulige kandidater?
  • I hvilken grad går målsetningen om et bilfritt byrom på bekostning av målsetninger som mobilitet og satsninger på andre byrom?
  • Hvilke konsekvenser har tiltakene i praksis, og hvordan møter vi transportbehovet i det bilfrie bylivet?
  • Og sist, men ikke minst: Hvordan vil fremtidens byliv i Oslo sentrum fortone seg?

Frokosten er klar fra kl. 08:00.

Velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?