Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 21.12.2015

Bestemmes norsk kraftpolitikk i Stockholm?

19. januar 2016 kl. 16:00 - 16:00

I Norge har man bebudet en energimelding, og i Sverige har man satt ned en energikommisjon som skal se på energisystemet i perioden 2025 til 2050. Hvor stor betydning har disse politiske dokumentene når vi for lengst har etablert et fellesnordisk  kraftmarked der tilbud og etterspørsel er styrende?

Et sentralt stridstema i Sverige er framtiden til kjernekraften, som i dag står for nesten halvparten av kraftproduksjonen. Skal den fases ut av myndighetene, eller er det Vattenfall og E.ON som vil ta beslutningene som langt på vei vil styre utviklingen i den norske kraftbransjen?

I Sverige snakker mange varmt om å forlenge elsertifkatmarkedet til årene etter 2021, mens norske aktører angrer på den første fasen. Vil svensk fornybarbransje, som allerede har vunnet den første landskampen, nok en gang ta innersvingen på nølende norske investorer?

Ser vi konturene av en konstruksjonsfeil i det nordiske kraftmarkedet – mente egentlig politikerne at energipolitikken skulle overtas av markedet? Og er det slik at norsk kraftpolitikk i realiteten styres av beslutninger som tas i Stockholm?

Program:

17.00: Velkommen
Møteleder Janne Stene, myndighetskontakt i Energi Norge.

Hva skjer med svensk energipolitikk – avhenger alt av kjernekraften?
Bosse Andersson, Vise VD og enhetssjef Svensk Energi

Effektkonsekvenser av mulig kraftig reduksjon i svensk kjernekraft
Arild Tanem, VP Nordisk Markedsanalyse, Statkraft AS

Pris- og lønnsomhetsdrivere i kraftmarkedet på lang sikt: Betydningen av svensk energipolitikk
Torjus Folsland Bolkesjø, professor NMBU

Overføring til klimafestivalen

På årets første møte i PF Energi ser vi på utviklingen i kraftsektoren med både svenske og norske øyne.

Møtet inngår i Klimafestivalen § 112 som arrangeres 16. – 24. januar 2016

Vil du dele dette med ditt nettverk?