UTSATT: Bestemmes norsk kraftpolitikk i Stockholm?

17. november 2015 kl. 16:00 - 18:00

OBS:

Dette møtet må dessverre utsettes til over nyttår. PF Energi vil orientere om nytt tidspunkt så fort det er bestemt.

Vi i PF Energi takker for øvrig for oppmøtet ved høstens møter, og ser fram til å se våre medlemmer på nyåret!

 


 

Norge er med i et fellesnordisk kraftmarked som ofte løftes fram som rollemodell for et flernasjonalt og liberalisert europeisk kraftmarked. På den andre siden har hvert land sin selvstendige energipolitikk hvor rammebetingelsene bestemmes nasjonalt.

I Norge har man bebudet en energimelding, og i Sverige har man satt ned en energikommisjon som skal se på energisystemet i perioden 2025 til 2050. Hvor stor betydning har disse politiske dokumentene når vi forlengst har etablert et kraftmarked der tilbud og etterspørsel skal være styrende?

Et sentralt stridstema i Sverige er framtiden til kjernekraften som i dag står for nesten halvparten av kraftproduksjonen. Skal den fases ut av myndighetene, eller vil markedsmessige beslutninger løse floken? Er det i praksis Vattenfall og E.ON, eller kanskje Riksdagen, som styrer utviklingen i den norske kraftbransjen?

I Sverige snakker mange varmt om en utvidelse av elsertifikatmarkedet etter 2020, mens norske aktører allerede angrer på den første fasen. Vil svensk fornybarbransje, som allerede har vunnet den første landskampen, nok en gang ta innersvingen på nølende norske investorer?

Ser vi konturene av en konstruksjonsfeil i det nordiske kraftmarkedet – mener egentlig politikerne at energipolitikken skulle overtas av markedet? Og er det slik at norsk kraftpolitikk i realiteten styres fra Stockholm?

Vil du dele dette med ditt nettverk?