Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 18.12.2017

Batteriene kommer – hvilken rolle vil de ha i fremtidens kraftsystem?

24. april 2018 kl. 15:00 - 17:00

I det siste har nyheter om batteriløsninger og lagring i kraftsystemet dukket opp hyppig. Mange firma har lansert lagringsløsninger for privatboliger. Et eksempel er Teslas Powerwall, tenkt brukt sammen med lokal kraftproduksjon, da spesielt sol. Etter hvert som flåten av elektriske biler vokser er det flere og flere som ser på muligheter til å bruke batteriene for energilagring i perioder av døgnet hvor bilen står. Også innenfor mer sentraliserte løsninger har det vært en betydelig utvikling. I USA har Department of Energy (DOE) i lengre tid hatt program for testing av ulike lagringsløsninger som spenner i fra nye batteriteknologier, superkondensatorer, hydrogen og svinghjul og kommersielle løsninger begynner å komme på markedet. Høsten 2017 fullførte Tesla installasjon av Powerpack, et 100 MW batterisystem installert i Sør-Australia. Systemet er per dags dato verdens største, men større installasjoner er på vei.

Vi er inne i en større endring av kraftsystemet og energisystemet, drevet av ønske om redusert utslipp av klimagasser, økt fokus på leveringssikkerhet og ønske om energieffektivisering. Kjennetegn ved denne endringen er økt innslag av variable fornybare energikilder som sol og vind. Mange har hevdet at dette vil kreve økt kapasitet for energilagring i kraftsystemet. Andre mener at forbrukerfleksibilitet og styring vil kunne redusere dette behovet.

For om lag 10 år siden ble tanken om Norge som grønt batteri for Europa lansert.  Er det fortsatt en aktuell problemstilling eller vil mer distribuert lagring i kraftsystemet vinne fram?

  • Hva skjer på teknologisiden innenfor energilagring?
  • Hva er behovet for energilagring i framtidens kraftsystem?
  • Hvordan utvikle markedet for energilagring og hvem bør eie disse installasjonene?

PF Energi tar debatten!

Innledere

  • Ingar Landet, Thema Consulting
  • Erik Sauar, CENATE
  • Julien Cochard, Statkraft

Generalforsamling

PF Energis generalforsamling blir holdt i forkant av møtet fra kl. 16.30–17.00.

Vil du dele dette med ditt nettverk?