Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 22.12.2016

Barn og unges reiser i by

6. juni 2017 kl. 13:00 - 15:00

Vi planlegger for framtidas samfunn, men inkluderer vi framtidas innbyggere på en god nok måte? Plan- og bygningsloven stiller en rekke krav til at barn og unges interesser skal ivaretas, men det kan være krevende å følge det opp i praksis, både med tanke på medvirkning i planprosessene og den fysiske tilretteleggingen. I dette møtet ser vi nærmere på hvordan barn og unges interesser ivaretas i samfunns- og transportplanleggingen.

  • Hva vet vi om barns reisevaner og behov for tilrettelegging på reisen?
  • Klarer planleggerne å følge opp barn og unges interesser godt nok?
  • Hvordan skal vi fortette, lage gode byer og legge til rette for kollektiv, sykling og gåing på barn og unges premisser?
  • Hvordan lager man gode prosesser slik at barn og unge faktisk blir hørt?
  • Hva er egentlig «Barnas Transportplan»?

Innledere

  • Stortingspolitiker Hans Fredrik Grøvan (Krf)
  • TØI-forsker Susanne Nordbakke
  • Vibeke Fredrikke Rørholt fra Trafikkagenten
  • Kommentar: Eivind Trædal, Miljøpartiet de Grønne

Vil du dele dette med ditt nettverk?