Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 06.01.2015

Resistens mot antibiotika – medieskapt frykt eller dødsens alvor?

5. mai 2015 kl. 12:00 - 14:00

Resistens mot antibiotika – medieskapt frykt eller dødsens alvor?

En britisk studie konkluderer med at antallet som i 2050 vil dø av antibiotikaresistente bakterier vil være like mange som i dag dør av kreft. Hvor alvorlig er egentlig situasjonen? Tør vi lage klare regler både nasjonalt og internasjonalt for å begrense antibiotikabruken til det det aller mest nødvendige både innen human- og veterinærmedisin? Hva med forbud mot all bruk av antibiotika i dyrefôr og spredningen av antibiotikaresiistensgener gjennom mat? Bli med på diskusjonen om hvorledes Norges politikere og vi som forbrukere kan bli internasjonale pådrivere i kampen mot antibiotikaresitenste bakterier. Dette er et tema intet land kan løse alene.

Innledere:

Hvor alvorlig er situasjonen?
v/Dag Berild, overlege ved Oslo Universitetssykehus

Resistente bakterier i mat – hva vet vi og hva er bekymringen?
v/Trine M. L’Abée-Lund, førsteamanuensis ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi NVH

Hvilke tiltak bør iverksettes nasjonalt og internasjonalt?
v/ Tore Midtvedt, professor ved Karolinska Institutt

 

Møteleder: Professor Sissel Rogne, direktør i Bioteknologirådet

 

(dette møtet var opprinnelig satt opp 23. april)

Vil du dele dette med ditt nettverk?