Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 05.09.2016

Et bærekraftig forsvar for fremtiden

5. desember 2016 kl. 11:00 - 13:00

John-Mikal Størdal er adm.dir. ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Her har han tidligere vært forsker, forskningssjef, avdelingssjef og stabssjef. Han er siv.ing. fra NTH og har en Master of Science fra MIT (USA). Han har bl.a. vært norsk paneldeltaker i Systems Concepts and Integration Panel i NATO Research & Technology Organization. Han er nå nasjonal representant i NATO Science and Technology Board.

Et fremtidig bærekraftig forsvar må sikre balanse mellom oppgaver struktur og budsjett. Det betyr at Forsvaret må ha en struktur som kan realisere de politiske ambisjonene for hva Forsvaret skal gjøre. Samtidig må forsvarsbudsjettet gi rom for at den vedtatte strukturen kan trenes og øves på det nivået som er nødvendig for å løse de pålagte oppgavene. Forsvarsstrukturen må også være bærekraftig over tid, det vil si at den kan vedlikeholdes og fornyes etter hvert som fartøyer, fly og andre materiellsystemer faller for levetiden. Et avgjørende moment i denne sammenhengen er blant annet at det skapes inndekning for den forsvarsspesifikke kostnadsveksten.

Vil du dele dette med ditt nettverk?