Bærekraftbegrepet, hvordan skal vi forstå det, og hvordan skal vi bruket det?

19. mars 2014 kl. 07:15 - 09:00

Begrepet Bærekraftig utvikling er fremdeles like aktuelt i dag, 27 år etter at Brundtlandkommisjonen ga ut sin sluttrapport Vår felles framtid. Miljødebatten fikk da ny giv ved at det ble stilt krav til at vi alle må bidra for å sikre at grunnbehovene til dagens mennesker blir dekket uten at dette svekker grunnlaget for at framtidige generasjoner får dekket sine behov. Men hvordan kan vi gi begrepet reelt innhold og gå fra ord til handling?

Med oss til diskusjon:

Stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, som har arbeidet aktivt med miljøvern i årtier
Forskningsleder i Statistisk sentralbyrå Mads Greaker, som har arbeidet med de norske bærekraftindikatorene.
Seniorrådgiver i Selskapet for Norges Vel, Karsten Gjefle, som arbeider med prosjekter i Afrika for en bærekraftig utvikling

Møteleder: Direktør Sissel Rogne, Bioteknologinemnda

 

Vil du dele dette med ditt nettverk?