Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 05.01.2018

Bærekraft og innovasjon

17. januar 2018 kl. 07:00 - 09:00

Todelt møte med hovedfokus på bærekraftig innovasjon innen akvakultur.

Del 1) Bærekraft, samarbeid og innovasjon

Del 2) Hvordan jobbe med FNs bærekraftsmål gjennom hele verdikjeden i oppdrettsnæringen?

Vi trenger mer kunnskap rundt bærekraftig utvikling og hvordan bærekraftsmål er kilde til innovasjon og fornyelse i verdikjeden. Komplekse utfordringer må løses på tvers av aktører og da trenger vi nye former for samarbeid og samskaping.

Bærekraftsmål nr 14: Livet under vann; nr 9: Innovasjon og infrastruktur; sammen med mål nr 17: Samarbeid for å nå målene, er målene som står i senter for møtet.

Vi presenterer case og inviterer til dialog.

Første del er mer generell, mens vi i del to inviterer til diskusjon og dialog rundt mulige løsninger.


Forum for Bærekraft i Polyteknisk Forening har følgende overordnede målsetting med bærekraftsarbeidet:

Økt kunnskap om FNs bærekraftsmål og hvordan virksomheter kan styrke sitt arbeid for å bidra til at målene nås.

Forumet ønsker å bidra inn i prosesser som omsetter FNs bærekraftsmål til praksis i næringslivet for å skape verdier for selskap og samfunn.

Vil du dele dette med ditt nettverk?