Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 21.06.2017

Bærekraft og innovasjon, hvor er sammenhengen og finnes den?

10. oktober 2017 kl. 06:00 - 08:00

Forum for Bærekraft ønsker med dette å invitere til en prosess som omsetter FNs bærekraftsmål til praksis i næringslivet. Dere inviteres til å delta på to samlinger i høst hvor målsettingen er å gi alle deltagere økt kunnskap og praktiske tips og råd om hvordan bærekraftsmålene (Sustainable Development Goals – SDGs) kan være et godt rammeverk for bærekraftarbeidet i egen virksomhet. Hvordan bærekraft kan være et godt utgangspunkt for innovasjon og vekst vil bli lagt spesielt vekt på. Prosessen starter med et seminar om bærekraft og innovasjon. Etter dette får deltakerne noen hjemmeoppgaver før vi møtes igjen til et arbeidsmøte. Det er ingen kostnader forbundet med å ta del i prosessen.

Vi har god erfaring med å invitere en mindre gruppe til å ta del i en prosess rundt tema bærekraft. Forrige prosess ble gjennomført fra høst 2016 til vår2017  og alle fra dette nettverket inviteres også til å ta del i prosessen nå i høst.

Hva forventes av virksomhetene

Vi forventer at virksomhetene som deltar bruker noe tid internt til å diskutere muligheter, tester ut verktøyene og deler egne erfaringer inn i gruppen.

Første samling holdes tirsdag 10. oktober kl. 08:00-10:00 og andre samling er mandag 20. november, kl. 08:00 – 10.00. Begge møtene holdes hos Polyteknisk Forening.

Ønsker du kun å delta på seminaret?

Innhold for dagen

  • Praktiske eksempler på hvordan FNs Bærekraftsmål er et godt rammeverk for innovasjon.
  • Møte virksomheter som Aker BioMarine, Plasto og 7Sence som deler sine erfaringer, samt få innspill og råd på hvordan jobbe med bærekraftig innovasjon i egen virksomhet.

Mål for prosessen

Økt kunnskap om bærekraftsmålene og hvordan virksomheten kan styrke sitt arbeid for å bidra til at målene nås.

Bidrag fra Forum for Bærekraft

Forum for Bærekraft fasiliteter og sørger for fremdrift, arbeidsverktøy og gjennomføring av de to fellesmøtene. I prosessen bistår også Innoco med innovasjonsmetodikk, eksempler og erfaringer fra mer enn 15 års arbeid med innovasjon.

Forumet gjennomførte en tilsvarende prosess i fjor med bedriftene BAMA, Bergans, Norway Cup, Plasto, Telia og Varner-gruppen. Da var fokuset alene å introdusere virksomhetene til Bærekraftsmålene. Erfaringene fra prosessen viste at deltagerne synes det var svært nyttig å delta i et slikt nettverk for å lære mer om bærekraft og diskutere utfordringene relatert til temaet med andre virksomheter. Se rapport fra prosessen her.

Vi håper det er interessant for dere å lære mer om prosesser og verktøy for å jobbe frem innovasjonsmuligheter knyttet til bærekraft og at dere derfor vil takke ja til denne invitasjonen.

Vil du dele dette med ditt nettverk?