Arealplanlegging og storsamfunnets behov

15. mai 2014 kl. 06:30 - 08:30

Arealressursene er ikke fornybare og må forvaltes slik at framtidige generasjoner beholder sitt handlingsrom i forhold til livsmiljø, næringsvirksomhet, matproduksjon og infrastruktur.

Vi har invitert politikere for å få vite mer om planprosessene knyttet til store prosjekt og hvordan Kommunal- og moderniseringsdepartementet tenker at dette kan forenkles.

Vil du dele dette med ditt nettverk?