Aktuelt vedrørende Nasjonalgalleriet: Etablering av Nasjonalt portrettgalleri?

3. mars 2014 kl. 16:00 - 18:00

Innledere: Erling Lind på vegne av gruppen Nasjonalt Portrettgalleri m.fl. Dialog og debatt.

I året for Grunnlovsmarkeringen ser vi nærmere på forslaget om et nasjonalt portrettgalleri som en mulig god og aktuell idé. Får man en dobbelt positiv effekt ved å legge dette til Nasjonalgalleriet til Norge? Dette kan ikke bare vise portretter av betydning for nasjonen som ellers lett blir litt skjult eller glemt kunst. Det kan bidra til å vise uttrykk for makt, samtidig som det skaper historiefortelling og gir ny betydning til møtesteder.

Men hvordan kan et portrettgalleri for Norge bli utformet og drevet? Passer Nasjonalgalleriet? Hva blir egentlig mulighetene der – hva er spennvidden videre? Gruppen bak forslag om Nasjonalt portrettgalleri består av advokat Erling Lind, kunsthistoriker Anniken Thue, arkitekt Einar Jarmund og kunsthistoriker og forfatter Janike Sverdrup Ugelstad. Gruppens arbeid er finansiert av Stiftelsen Sat Sapienti og Stiftelsen Fritt Ord. Forslaget er ett av flere for den videre bruken av Nasjonalgalleriet.

Vil du dele dette med ditt nettverk?