African governance and its prospects

13. februar 2013 kl. 10:00 - 11:00

Dr. Mo Ibrahim er en av Afrikas mest suksessrike forretningsmenn og  grunnleggeren av Mo Ibrahim Foundation, se . http://www.moibrahimfoundation.org/

Han stimulerer til bedre lederskap og godt styresett: Klokere, mer rettferdig og for kortere perioder. ”The Ibrahim Prize for Achievement in African Leadership” er blant annet tildelt tidligere president Nelson Mandela for utvist fremragende lederskap med stor personlig oppofrelse. Møt Dr. Mo Ibrahim og bli inspirert!

Begrenset antall plasser. Fri adgang. Påmelding kan sendes NABA ved Eivind Fjeldstad på epost: ef@norwegianafrican.no

I SAMARBEID MED NABA (Norwegian-African Business Association)

Vil du dele dette med ditt nettverk?