Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 10.11.2019

ACER, EU’s tredje energimarkedspakke og norsk kraftforsyning – hva betyr dette for den enkelte forbruker og for næringslivet?

3. februar 2020 kl. 11:00 - 13:00

PF Senior inviterer til lunchseminar der vi går inn på implikasjonene av EUs tredje energimarkedspakke samt betydningen av ACER (EU-byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndighetene i EU) for Norge og norsk kraftsystem.

Norge er tett integrert i det nordiske og europeiske kraftmarkedet og har vært en del av energisamarbeidet med EU i mange år. Norge har vært en pådriver for å åpne opp de nasjonale markedene slik at man kan kjøpe og selge kraft over landegrensene, for å utnytte ressursene best mulig og sørge for en sikker kraftforsyning.

Norge og EU har ambisiøse klimamål og energisektoren er en viktig del av løsningen. EUs tredje energimarkedspakke er et steg på veien mot et integrert og effektivt europeisk energimarked. ACER, EUs energibyrå, sørger bl.a. for at reglene i energimarkedspakken overholdes og praktiseres likt.

Du møter:

  • Helena Mellison Lindstad, seniorrådgiver i Reguleringsmyndigheten for energi, seksjon for engrosmarked, NVE

Lett lunch serveres.

Velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?