Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 23.06.2016

Tildeling av attraktivt areal

18. oktober 2016 kl. 09:30 - 11:00

Tildeling av attraktive areal, TFO, interne prosesser etc.

Petroleumsvirksomheten er Norges viktigste næring både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping i Norge. Et hovedmål i petroleumspolitikken er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. Det er av stor betydning at organiseringen av virksomheten, samt rolle- og ansvarsfordeling ivaretar alle viktige samfunnshensyn og sørger for at verdiskapingen fra petroleumsressursene kommer hele det norske folk til gode.

Tilgang til attraktivt areal er en sentral del av forvaltningen av petroleumsressursene. To likestilte konsesjonsrunder er etablert for å få en hensiktsmessig utforskning av både modne og umodne områder på norsk sokkel. Alle områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet, kan lyses ut i nummererte konsesjonsrunder eller inkluderes i det forhåndsdefinerte området (TFO).

Norsk sokkel konkurrerer internasjonalt om investeringer til å lete etter nye ressurser. Interessen for de siste konsesjonsrunde viser at norsk sokkel er attraktiv i denne internasjonale konkurransen og at selskapene ser muligheter for å gjøre lønnsomme funn fremover. Så lenge vi holder kostnadene under kontroll vil våre ressurser være lønnsomme å finne, bygge ut og produsere.

Foredragsholder

Lars Tarald, Avdelingsdirektør i Olje- og Energidepartementet

Praktiske detaljer:

Påmeldingsfrist: 17. oktober, kl. 10:00

Eventuelle spørsmål kan rettes til: Anne K. Knausgård

Påmelding her!

 

Vil du dele dette med ditt nettverk?