Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 25.01.2016

1 million nye jobber i Afrika

17. februar 2016 kl. 07:00 - 08:45

Enkel frokostservering fra 07.50

I 2040 vil én av fire mennesker i arbeidsproduktiv alder befinne seg på det afrikanske kontinent. Det demografiske skiftet skaper et formidabelt behov for nye jobber i årene som kommer. Ni av ti arbeidsplasser skapes av privat sektor. La oss si at Norge skal bidra med å skape en million nye jobber i afrikanske land – og gitt at vesentlige større deler av bistandsbudsjettet kan brukes til jobbskaping: hvordan ville du gjort det?

Innledere:

  • Trond Riiber Knudsen, grunnlegger og CEO, TRK Group.
  • Kjetil Abildsnes, nestleder utviklingspolitikk i Kirkens Nødhjelp.
  • Johan H. Andresen Jr., eier Ferd og styremedlem i Norwegian Microfinance Initiative.

Kommentar fra Anne Lene Dale, direktør for næringspolitisk seksjon i Utenriksdepartementet

Dette møtet er en del av møteserien «Storingsmelding 35 – Sammen om jobben».

Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet.

Mobilisering av privat kapital til utviklingsland har stått sentralt i alle de store globale prosessene: Fra «Financing for Development» i Addis Ababa i fjor sommer og lanseringen av FNs nye bærekraftsmål, til COP21 i Paris og den nye stortingsmeldingen om næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet (Stortingsmelding 35 – Sammen om jobben). Alle er enige om at tilgang til jobber er den sterkeste drivkraften til fattigdomsreduksjon – og privat sektor står for flesteparten av jobbene i utviklingsland.

I denne frokostmøteserien tar vi opp ulike tema knyttet til privat sektors rolle i bærekraftig utvikling og bistand. Hvordan skal politikk og næringsliv trekke sammen for det grønne skiftet? Hvordan kan norsk bistand best klare å skape nye jobber i utviklingsland? Kan vi trekke paralleller til vår egen industrihistorie? Hvilke virkemidler og finansieringsmekanismer bør vi bruke?

Vil du dele dette med ditt nettverk?