foto: Kjetil Ree

Polyteknisk Forening minnes Astrid Nøklebye Heiberg

Publisert: 2. april 2020

Det er med sorg vi har mottatt budskapet om Astrid Nøklebye Heibergs bortgang.

Hun var Direksjonsmedlem i Polyteknisk Forening i en årrekke, og bidro aktivt til en rekke interessante møter med dialog og debatt rundt store spørsmål for enkeltindivid og samfunn.

Noen av de senere aktivitetene inkluderer:

Voksen og lovende

Det evige liv

Velferdsteknologi, privatliv og brukervennlighet

Astrid Nøklebye Heiberg utviste tillit og menneskelighet og var samtidig krevende og kunnskapsrik. Hun satte viktige verdispørsmål på dagsordenen og holdt tematikken varm med klokskap, utholdenhet og inkludering. Slik bidro hun sterkt til at samfunnets demokratiske organ tok gode beslutninger.

Vi lyser fred over Astrid Nøklebye Heibergs minne.