Polyteknisk Forening i audiens hos H.M. Kongen

Publisert: 3. desember 2021

H.M. Kong Harald V tok imot Polyteknisk Forenings president Nils Øveraas og generalsekretær Mette Vågnes Eriksen i den årlige audiensen på Slottet, i desember 2021.

Temaene som ble drøftet inkluderte innovasjon og eksportsuksess for norske teknologibedrifter, inkludert vinnerne og de nominerte som ble hedret i Norwegian Tech Awards 2021. Norges gjenreisning ut av koronakrisen, unna klimakrisen ble også diskutert.

Status for Polyteknisk Forenings virksomhet ble fremlagt. Foreningen har styrket posisjonen som møteplass i byen og i skyen. Foreningen engasjerer 10000 gjennom partnerskap, i tillegg til 2000 privatmedlemmer, i både fysiske og digitale aktiviteter. Foreningen når rundt 15000 gjennom ukentlige nyhetsbrev og sosiale media. De ferske #PolyPod og #PolyWeb nærmer seg 100000 nedlastinger.

Innholdsmessig har Polyteknisk Forening i 2021 fokusert på tverrfaglig tilnærming til bærekraftsmålene. Det inkluderer koronaepidemien, det grønne skiftet, totalforsvaret, den geopolitiske utviklingen, kompetanseutvikling og digitalisering som skaper vekstmuligheter for norsk industri og oppstartsselskaper i sirkulærøkonomien.

Foreningen er mer robust enn på mange år og engasjerer aktivt for reisen frem til 175-årsjubiléet i 2027, med bl.a. «Nye stemmer» som førende tematikk for 2022.

H.M. Kong Olav V utnevnte daværende H.K.H. Kronprins Harald til æresmedlem i Polyteknisk Forening i 1961. H.M. Kong Harald V utnevnte H.K.H. Kronprins Haakon til æresmedlem i 2002. H.M. Kongen tar imot Polyteknisk Forenings president og generalsekretær i audiens på Slottet årlig.