Polyteknisk Forening i audiens hos H.M. Kong Harald V.

Publisert: 6. desember 2018
Digitalisering med mening avgjørende for samfunnsutviklingen.

H.M. Kong Harald V og H.K.H. Kronprins Haakon er æresmedlemmer i Polyteknisk Forening, og H. M. Kongen tar imot foreningens President og Generalsekretær i audiens på Slottet to ganger i året.

3. desember 2018 var temaet «Ny teknologi for å bygge et bærekraftig samfunn på tvers av generasjoner». Livslang læring er noe H.M. Kongen er opptatt av, noe vi alle må ta ansvar for og noe Polyteknisk Forening bidrar til. For å kunne styre teknologiutviklingen til det beste for folks ve og vel, er det viktig med både kunnskap og klokskap basert på våre verdier om åpenhet, likeverd og tillit. Kunnskap og fakta er avgjørende for at Norge kan forme utviklingen på prioriterte områder og ta teknologisk lederskap der vi som land har komparative fortrinn for å kunne bidra til en bærekraftig utvikling.

Polyteknisk Forening var i audiensen representert ved President Silvija Seres, Interim Generalsekretær Hans M. Borchgrevink og Generalsekretær Mette Vågnes Eriksen. De presenterte også utviklingen i foreningen, inkludert nye nettverk innen digital ledelse og samfunnssikkerhet samt den nyvalgte Direksjonen bestående av toppledere, eksperter og talenter. H.M. Kongen ga uttrykk for forventninger til 2019-programmet i Polyteknisk Forening – noe vi tar som en utfordring.

Kongelige æresmedlemmer:

  • H.M. Kong Haakon var Foreningens første æresmedlem
  • H.K.H Kronprins Olav, utnevnt av H.M. Kong Haakon i 1948
  • H.K.H. Kronprins Harald, utnevnt av H.M. Kong Olav i 1961
  • H.K.H. Kronprins Haakon, utnevnt av H.M. Kong Harald V i 2002

Polyteknisk Forening er medlemsnettverket som inspirerer til en vitenskapsbasert og bærekraftig samfunnsutvikling, gjennom teknologi og entreprenørskap siden 1852. Polyteknisk Forening er uavhengig, tverrfaglig og ikke-kommersiell, og har over 2000 personlige, bedrifts- og organisasjonsmedlemmer. Polyteknisk Forenings formål er å formidle kunnskap og belyse fakta som grunnlag for innovasjon og verdiskaping. Polyteknisk Forening er bygget opp av fagnettverk med egne styrer som sørger for høy kvalitet og relevans. Virksomheten drives gjennom møteplasser, prosjekter og partnerskap på tvers av sektorer. H.M. Kong Harald og H.K.H. Kronprins Haakon er æresmedlemmer, og H. M. Kongen tar imot Polyteknisk Forenings President og Generalsekretær i audiens på Slottet to ganger i året. Årene fremover vil handle om å skape løsninger for FNs bærekraftsmål gjennom teknologiske fremskritt, god ledelse og partnerskap lokalt og globalt. Med 167 års vitalitet er Polyteknisk Forening godt rustet til oppgaven.

Foto:

  • Silvija Seres (President), Hans M. Borchgrevink (Interim Generalsekretær) og Mette Vågnes Eriksen (Generalsekretær) i Slottets audiensværelse.