Polyteknisk Forening i audiens hos H.K.H. Kronprinsregenten

Publisert: 25. november 2022

H.K.H. Kronprinsregent Haakon tok imot Polyteknisk Forenings president Nils Øveraas og generalsekretær Mette Vågnes Eriksen i den årlige audiensen på Slottet, i november 2022.

Temaene som ble drøftet inkluderte totalforsvar, energisikkerhet, teknologiens betydning for demokratiutvikling og norsk næringslivs grønne eksportmuligheter. Kronprinsregenten uttrykte interesse for Polyteknisk Forenings satsing på nye stemmer i teknologi- og samfunnsdebatten og studentnettverket PF Next – og kanskje har vi fått en ny fast lytter til #PolyPod?

Status for Polyteknisk Forenings virksomhet ble fremlagt. Foreningen har styrket posisjonen som møteplass i byen og i skyen. Foreningen engasjerer 10000 gjennom 65 partnere og privatmedlemmer i både fysiske og digitale aktiviteter i regi av 15 kunnskapsnettverk ledet av 100 frivillige. Årets tiltak inkluderer:

  • Etablert studentsatsing med PF Next, der studentlederne fra samarbeidsuniversitet og Tekna og NITO utgjør styret, med egen #PolyPod-serie «Elefanten i rommet». I 2023 støtter Sparebankstiftelsen denne satsingen gjennom programserien «Ta ordet», der unge stemmer løftes opp og frem
  • Breddet Polyteknisk Forening geografisk, med bl.a. 28 #PolyPod-episoder og 7 arrangement under Arendalsuka samt styremedlemmer fra hele landet i kunnskapsnettverkene
  • Befestet digitale posisjoner gjennom 100 000 lyttinger til #PolyPod, 30000 nedlastinger av #PolyWeb og 20000 følgere i sosiale media.

Innholdsmessig har Polyteknisk Forening i 2022 fokusert på Digitalisering og ledelse, Energi og mobilitet, Helse og kultur, Klima og sirkulærøkonomi samt Sikkerhet og samfunn.

Foreningen engasjerer aktivt for reisen frem til 175-årsjubiléet i 2027, med bl.a. «Robusthet» som førende tematikk for 2023.

H.M. Kong Harald V var syk denne dagen, og vi ønsker Kongen god og rask bedring!

H.M. Kong Olav V utnevnte daværende H.K.H. Kronprins Harald til æresmedlem i Polyteknisk Forening i 1961. H.M. Kong Harald V utnevnte H.K.H. Kronprins Haakon til æresmedlem i 2002. H.M. Kongen tar imot Polyteknisk Forenings president og generalsekretær i audiens på Slottet årlig.