Polyteknisk Forening gratulerer H.M. Kong Harald med dagen!

Publisert: 21. februar 2020

H.K.H. Kronprins Harald ble utnevnt til æresmedlem i Polyteknisk Forening av H.M. Kong Olav i 1961.

H. M. Kongen tar i mot Polyteknisk Forenings President og Generalsekretær i audiens på Slottet to ganger i året.

H.M. Kong Harald har også deltatt på flere av møtene i Polyteknisk Forening.

Livslang læring er noe H.M. Kongen er opptatt av, noe vi alle må ta ansvar for og noe Polyteknisk Forening bidrar til. For å kunne styre teknologiutviklingen til det beste for folks ve og vel, er det viktig med både kunnskap og klokskap basert på våre verdier om åpenhet, likeverd og tillit. Kunnskap og fakta er avgjørende for at Norge kan forme utviklingen på prioriterte områder og ta teknologisk lederskap der vi som land har komparative fortrinn for å kunne bidra til en bærekraftig utvikling.

Kongelige æresmedlemmer:

  • H.M. Kong Haakon var Foreningens første æresmedlem
  • H.K.H Kronprins Olav, utnevnt av H.M. Kong Haakon i 1948
  • H.K.H. Kronprins Harald, utnevnt av H.M. Kong Olav i 1961
  • H.K.H. Kronprins Haakon, utnevnt av H.M. Kong Harald i 2002

Vi gratulerer H.M. Kong Harald med dagen!